ONS STREVEN
Tevredenheid van onze klanten
Goede technische prestatie
Goede serviceverlening
Passende prijsopgave
DISCIPLINES
Ons streven is het vertalen van de beoogde wensen van onze klanten in een technisch goed en verantwoord pakket binnen het programma van eisen.
Hierover hanteren wij duidelijke afspraken waar we ons strikt aan houden. Om dit te kunnen realiseren richt ons beleid zich op de volgende thema’ s:

 Tevredenheid van onze klanten
 Goede technische prestatie
 Goede serviceverlening
 Passende prijsopgave

Bij het ontwerpen van de constructie letten wij op meer dan uitsluitend de veiligheid en de geschiktheid voor het gebruik.
Wij proberen ook altijd zo te ontwerpen dat de constructie zo aantrekkelijk mogelijk is. Dit kan worden vertaald in aanvullende eisen:

 Economisch verantwoord:

Het is de taak van ons zodanig te ontwerpen dat de kosten tot een minimum worden beperkt, zonder concessies te doen aan de uitvoerbaarheid en degelijkheid. Daarom komt het vaak voor dat wij twee of meer varianten uitwerken en de kosten hiervan onderling vergelijken, in overleg met een of meer andere disciplines.

 Bouwkundig geďntegreerd:

Wanneer de dragende delen in het zicht komen, bepaalt de constructie vaak in belangrijke mate het aanzien van het bouwwerk. De constructie moet dan harmoniëren met de overige bouwdelen. Hoewel de vormgeving de eerste verantwoordelijkheid van de architect is, nemen wij dit aspect mee in ons ontwerp.

 Uitvoeringstechnisch aantrekkelijk:

Stagnaties in de bouw doordat de uitvoerbaarheid van bouwonderdelen bemoeilijkt wordt omdat men hier in ontwerpfase weinig aandacht aan schonk, dragen ook bij in het verhogen van de bouwkosten. Met een goed uitgezocht uitvoeringsplan kunnen dit soort onvolkomenheden vermeden worden.

 Constructieve veiligheid:

Uiteraard dienen de eerder genoemde aspecten passen en voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot de constructieve veiligheid volgens de daarvoor geldende normen.
Coolweb IT & Multimedia voor Ingenieursbureau Sabo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Sitemap